Ceramic design & sustainability

Ceramic design & sustainability

Ceramic design & sustainability Blända workshops har genomförts i samarbete med unga kvinnor i åldrarna 20-35 år Gemensamt för deltagarna har varit att de är på väg mot professionalitet eller just tagit klivet in i ett konstnärligt yrke. Syftet med workshopparna...