Moderna Bländasägner

Moderna Bländasägner

Moderna bländasägner Den här delen av Bländaprojektet har en tydlig pedagogisk anstrykning och där har jag bjudit in unga kvinnor att genom konstnärliga metoder och processer mötas och gemensamt skapa verk utifrån ledorden ”Blända”, ”Gestalta” och ”Ta plats”. Den här...
Moderna Bländasägner

Gula mössor och upptagna stolar

Gula mössor och upptagna stolar Den tredje workshoppen i Bländaprojektet har utmynnat i en nyproducerad föreställning ”Gula mössor och upptagna stolar” där de medverkande har haft musik, teater och dans som konstnärligt uttryckssätt. Genom workshopparna har många nya...
Biskopshagens förskola

Biskopshagens förskola

Biskopshagens förskola   Utsmyckningen på Biskopshagens förskola består av tio ”djurkaraktärer” och ett gruppfoto. Djuren representerar mångfald och exempel på olika karaktärsdrag som finns bland barn på en förskola. I djurfamiljen hittas samlaren, den som...