Drinking Tree

Drinking Tree

Drinking tree Drinking tree är en dricksfontän sandgjuten i aluminium uppförd vid Växjösjön, Skulpturen som kan liknas vid ett träd har en kran med dricksvatten installerad på ”stammen”. Trädet är placerat i en brunn som har ett genombrutet brunnslock, även det i...
Rondellfågel

Rondellfågel

Rondellfågel Rondellfågeln är en härfågel gjuten i brons placerad i en rondell vid en av infarterna till Växjö stad. Fågeln är sitter på en ”bur” som inte är en del av konstverket men en förutsättning när konstverket uppfördes.Till 1800-talets mitt förekom härfågeln...
Blända skulptur

Blända skulptur

BLÄNDA SKULPTURBlända är en mobil bronsskulptur inspirerad av Bländasägnen. Sägen berättar om en modig kvinna som tillsammans med andra småländska landsbygdskvinnor försvarade bygden när den invaderades av danskar. Berättelsen  gav kvinnor i Värend lika arvsrätt...