ARBETEN

Ofta arbetar jag i projektform som sedan presenteras som en utställning på en konsthall eller i ett galleri. Utställningarna visar olika objekt som tillkommit under processen men erbjuder ibland också andra inslag av workshops och möjlighet för publiken att interagera.

Flora invasiva

Flora invasiva

Flora invasiva I slutet av 1700-talet lät prins Fredrik tillverka servisen Flora Danica i 1800 delar, skickligt dekorerad med växter från den danska floran. Biologisk mångfald, hantverk, nationalism och makt samlat i en servis. Min samtida servis, Flora invasiva, har...

Essensen av en tallrik- ett arkiv

Essensen av en tallrik- ett arkiv

Essensen av en Tallrik- ett arkiv Under en period fick jag ta emot tallrikar från Röda korset och Erikshjälpen, tallrikar med någon form av defekt, som inte ansågs möjliga att sälja. Tillslut blev det mer än 400 tallrikar. Precis som alla andra föremål tillverkade av...

Krona eller klave

Krona eller klave

Krona eller klave Serien Krona eller klave består av keramiska skulpturer gjorda av lergodslera som glaserats och engoberats.

Stilla animation

Stilla animation

Stilla animation Stilla animation är ett samarbete mellan mig och bildkonstnären Kerstin Cedell. Tillsammans arbetar vi efter en metod. Genom att sammanföra våra tidigare producerade verk andra objekt som har betydelse för våra individuella konstnärskap och sedan...

Play

Play

Play I projektet Play undersöktes lera och keramik i förhållande till lek och leksaker. Barnens  gosedjur avporträtterades, sandlådans objekt blev verktyg för utforskande och nya leksaker kom till. Objekten visades bland annat på Smålands museum och Vetlanda...

Slow go

Slow go

Slow go Slow go är en iscensättning som visats på Växjö konsthall 2010. Installationen  bestod av ett antal luftburna former, en grönknottrig golvmatta, tre överdimensionerade gungor och en ljusinstallation. Välkända objekt, så som bollar och gungor, flyttade in i...

Brukskeramik

Brukskeramik

BRUKSKERAMIK Jag arbetar med mindre kollektioner av bruksgods där jag använder olika tekniker och leror. Objekten kan köpas direkt av mig genom att jag kontaktas via mail Skål i engoberad lergods Handbygd skål Skål i engoberad lergods Kanna i lergods Gjutna...

Arboretum

Arboretum

ArboretumEtt arboretum är en plantering av träd, ofta skapad med syftet att studera, samla, bevara och presentera olika trädslag. Planteringen kan vara en samling i sin egen eller en botanisk trädgård. Träden som ingår i samlingen Träden i detta...

Keramiska tecken

Keramiska tecken

KERAMISKA TECKEN Keramiska tecken är band som formats i lergodslera eller porslinslera och som sedan glaserats i både matta och blanka glasyrer. Tecknen kan placeras tillsammans i grupp eller enskilt mot väggar eller svävande i luftrum. Storlekarna variera mellan...