Ceramic design & sustainability

Ceramic design & sustainability

Ceramic design & sustainability Blända workshops har genomförts i samarbete med unga kvinnor i åldrarna 20-35 år Gemensamt för deltagarna har varit att de är på väg mot professionalitet eller just tagit klivet in i ett konstnärligt yrke. Syftet med workshopparna...
Keramiska tecken

Keramiska tecken

KERAMISKA TECKEN Keramiska tecken är band som formats i lergodslera eller porslinslera och som sedan glaserats i både matta och blanka glasyrer. Tecknen kan placeras tillsammans i grupp eller enskilt mot väggar eller svävande i luftrum. Storlekarna variera mellan...
Bländaprojektet

Bländaprojektet

Bländaprojektet I Bländaprojektet har jämställdhet och unga kvinnors rätt att ta plats genomsyrat arbetet. Den för Värend lokala sägnen om Blända har utgjort stommen. Genom att använda Blända som en symbol för jämställdhet har jag som konstnär skapat tre delar i...
Powerplay

Powerplay

Blända Powerplay I Blända Powerplay har konventioner, strukturer och skeenden på en hockeyarena studerats och bearbetats genom konstnärliga metoder och processer. Det som slutligen blivit en konstnärlig iscensättningen sätter fokus på hur ishockeyns machohjältar,...