Blända illustrerad publikation

Till grund för publikationen ”Bländaprojektet” finns fotografier och texter som dokumenterar projektets olika delar. Dessuitom finns det en samling texter skrivna av olika personer som på olika sätt knyter an till det Blända genom sin profession eller forskning, frågor som rör jämställdhet, dräkthistoria och superhjältinnar inom konsten diskuteras. Publikationen innehåller även en rad illustrationer gjorda av mig.