Nyheter

Renässans

Renässans

Jag deltar i projektet Renässans, en workshop med lera pågår under v. 45 . Det engagerar 13 inbjudna konstnärer med anknytning till Kronobergs län

Conversation piece

Conversation piece- utställning på Växjö konsthall

Tillsammans med Katarina Botwid ställer jag ut på Växjö konsthall

Galleri Moment

Utställning på galleri Moment i Ängelholm

Tillsammans med Kerstin Cedell ställer jag ut egna och gemensamma verk

 

Utställning två i Rotundan, Kalmar

Utställning 2 Rotundan Kalmar

Tillsammans med Kerstin Cedell gör jag två på varandra kommande utställningar i Rotundan i Kalmar, Stilla Animation i antrpocen 1 & 2

Utställning i Rotundan, Kalmar

Utställning Rotundan Kalmar

Tillsammans med Kerstin Cedell gör jag två på varandra kommande utställningar i Rotundan i Kalmar, Stilla Animation i antrpocen 1 & 2