Blända Workshops

Blända workshops har genomförts i samarbete med unga kvinnor i åldrarna 20-35 år. Gemensamt för deltagarna har varit att de är på väg mot professionalitet eller just tagit klivet in i ett konstnärligt yrke. Syftet med workshopparna har varit att med hjälp av erfarna och etablerade workshopledare lyfta fram unga förmågor och skapa nya nätverk. Teman för workshopparna har varit: ”Att skriva den moderna Bländasägnen” med inriktning mot kreativt skrivande; ”Scen Blända” med inriktning mot musik och scenkonst; ”Att inta det förbjudna rummet” med inriktning mot design och bildkonst. Alla workshopparna har mynnat ut i en publik presentation i form av en publikation, en föreställ- ning och en iscensättning.

Moderna bländasägner

Gula mössor och upptagna stolar

Blända powerplay