Bländaprojektet

I Bländaprojektet har jämställdhet och unga kvinnors rätt att ta plats genomsyrat arbetet. Den för Värend lokala sägnen om Blända har utgjort stommen. Genom att använda Blända som en symbol för jämställdhet har jag som konstnär skapat tre delar i projektet där konstnärlig gestalt- ning i olika former genomsyrat processerna. De tre delarna har bestått av en fysisk skulptur, en publikation samt en aktiv integrerande del med tre konstnärliga workshoppar.

Blända publikation

Blända skulptur

Blända workshops