Rondellfågel

Rondellfågeln är en härfågel gjuten i brons placerad i en rondell vid en av infarterna till Växjö stad. Fågeln är sitter på en ”bur” som inte är en del av konstverket men en förutsättning när konstverket uppfördes.Till 1800-talets mitt förekom härfågeln regelbundet i södra Sverige. Arten är i Sverige upptagen på Röda listan som sällsynt förekommande. Fågeln är beroende av ett öppet odlingslandskap och betade hagar. Härfågelns karaktäristiska utseende och beteende har gett den framträdande plats i folktro och mytologi. I sin näbb håller den en klocka som visar tiden 11.55. Fågeln med klockan är en symbol och en möjlighet att vi tillsammans kan ansvara för en framtid som bjuder biologisk mångfald.