Keramiska tecken

 Keramiska tecken är band som formats i lergodslera eller porslinslera och som sedan glaserats i både matta och blanka glasyrer. Tecknen kan placeras tillsammans i grupp eller enskilt mot väggar eller svävande i luftrum. Storlekarna variera mellan 20cm till det största med en diameter på 120 cm.

Keramiskt alfabet

Blått band