Blända Powerplay

I Blända Powerplay har konventioner, strukturer och skeenden på en hockeyarena studerats och bearbetats genom konstnärliga metoder och processer. Det som slutligen blivit en konstnärlig iscensättningen sätter fokus på hur ishockeyns machohjältar, pengar, strukturer och hierarkier inom arenans värld formar en kultur. Genom gestaltningen utmanas konventioner och nya spelregler tillförs den medskapande publiken. Blända Powerplay är en scen eller spelplan för alla att vara medskapare av. Besökarna uppmanas ta på sig röda strumpor och ge sig ut på den kalla. hala isen. Där upplever de ett ljusspel och hör röster genom ett högtalarsystem. Rösterna både uppmanar till försiktighet som de samtidigt uppfodrande manar på.