ANNA-KARIN ARVIDSSON

konst, konsthantverk & design 

Anna-Karin Arvidsson is an artist, ceramicist working in Småland, Växjö in the field of public art, crafts, design
art, crafts, design, artistic research and teaching.

Foot Prints

Foot Prints

Foot prints I verket Splint har jag utforskat hur människan och andra vektorer, bärare, förflyttar invasiva främmande arter till nya områden där de stör ut etablerade ekosystem. För att belysa problematiken har jag använt den ikoniska almen som en tydlig och symbolisk...

Flora invasiva

Flora invasiva

Flora invasiva I slutet av 1700-talet lät prins Fredrik tillverka servisen Flora Danica i 1800 delar, skickligt dekorerad med växter från den danska floran. Biologisk mångfald, hantverk, nationalism och makt samlat i en servis. Min samtida servis, Flora invasiva, har...

Essensen av en tallrik- ett arkiv

Essensen av en tallrik- ett arkiv

Essensen av en Tallrik- ett arkiv Under en period fick jag ta emot tallrikar från Röda korset och Erikshjälpen, tallrikar med någon form av defekt, som inte ansågs möjliga att sälja. Tillslut blev det mer än 400 tallrikar. Precis som alla andra föremål tillverkade av...

Stilla animation

Stilla animation

Stilla animation Stilla animation är ett samarbete mellan mig och bildkonstnären Kerstin Cedell. Tillsammans arbetar vi efter en metod. Genom att sammanföra våra tidigare producerade verk andra objekt som har betydelse för våra individuella konstnärskap och sedan...

Halltorp Skola

Halltorp Skola

Halltorp Skola Den enda som är jag är en konstnärlig utsmyckning utförd på Halltorps skola i Kalmar kommun.Utsmyckningen består av en glasmosaik, i form av en kompass, fyra tredimensionella ord samt fyra former placerade i anslutning till orden. De valda orden är:...

Drinking Tree

Drinking Tree

Drinking tree Drinking tree är en dricksfontän sandgjuten i aluminium uppförd vid Växjösjön, Skulpturen som kan liknas vid ett träd har en kran med dricksvatten installerad på ”stammen”. Trädet är placerat i en brunn som har ett genombrutet brunnslock, även det i...

Blända Illustrated Publication

Ceramic Signs

News