BLÄNDA SKULPTUR

Blända är en mobil bronsskulptur inspirerad av Bländasägnen. Sägen berättar om en modig kvinna som tillsammans med andra småländska landsbygdskvinnor försvarade bygden när den invaderades av danskar. Berättelsen  gav kvinnor i Värend lika arvsrätt med männen, en viktig jämställdhetsaspekt. Skulpturen av Blända är därmed en symbol för kvinnors rätt att ta plats. I gestaltningen av Blända finns både attribut som återfinns i den traditionella Värendsdräkten men också detaljer som kan identifieras som superhjältens. Skulpturen har ännu inte placerats på en permanent plats utan har flyttats runt i Växjös offentliga rum. Skulpturen har dykt upp på platser där frågor om jämställdhet kan vara intressanta att diskutera.

Bormästarens äldreboende

Bormästarens äldreboende

Blända pride

Tillsammans med kvinnlig brandsoldat

Blända utanför Växjö simhall

Stadsbiblioteket

Teatertparken i skymning

Teaterparken uner studentfirande

Blända på väg till Linnéuniversitetet