Drinking tree

Drinking tree är en dricksfontän sandgjuten i aluminium uppförd vid Växjösjön, Skulpturen som kan liknas vid ett träd har en kran med dricksvatten installerad på ”stammen”. Trädet är placerat i en brunn som har ett genombrutet brunnslock, även det i aluminium. I brunnen finns lampor med filter som bidrar till att ett att ett blått sken stiger upp ur brunnen när det mörknar. Skenet förstärker idén om att det är från djupet i brunnen som vattnet kommer. Hålligheterna i brunnsgallret fungerar som ett raster vilket får effekten att blå ljusfläckar spelar på trädets yta liksom på de personer som använder dricksfontänen. På dagen speglas omgivningen i trädets blanka, silvriga yta. Drinking tree ingår i Växjös stora satsning på offentlig konst utomhus, Art site.