Stilla animation

Stilla animation är ett samarbete mellan mig och bildkonstnären Kerstin Cedell. Tillsammans arbetar vi efter en metod. Genom att sammanföra våra tidigare producerade verk andra objekt som har betydelse för våra individuella konstnärskap och sedan kategorisera och omorganisera upptäcker vi ny dimensioner, nya kontexter och andra betydelser. Intressanta möten och berättelser uppstår. Vårt samarbete går under namnet Stilla animation. Titeln syftar på det tidskrävande sätt att kommunicera som vi båda valt att arbeta med, i kontrast till den stora mängd information som vi dagligen möter. Vi iscensätter berättelser som spekulerar kring olika värden i människans nya tidsålder, på allvar och på lek i en blandning mellan förnuft och känsla.