Praktikforum

Praktikforum är en grupp bestående av mig och tre andra kollegor, Lena Håkansson, Stephan Hruza och Stephanie Carleklev,  från Institutionen för design på Linnéuniversitetet i Växjö. Tillsammans utforskar vi praktikbaserat lärande, konstnärligt materiellt skapande, och hur det förhåller sig till konstnärlig forskning och vilken roll detta kan ha i designutbildningar som inte är förankrade i de traditionella designdisciplinerna. Vi har arbetat med flera praktiska projekt. Ett exempel är insektshotellet som byggdes för Ekobacken, där var och ens specifika bakgrund och praktiska kompetens användes. Ett annat exempel är i hur vi arbetat tillsammans i våra respektive verkstäder med textil, trä, keramik och papper för att sedan reflektera enskilt och i grupp kring vad praktisk kunskap och reflektion i handling kan innebära.  Vårt senaste projekt Waste Camp är en installation där vi använt industriavfall från tre företag, Swedese, Swedish match och Horda Stans. Tillsammans bygger vi en plattform, en konceptuell miljö, där frågor kring material, cirkulär ekonomi och praktiskt arbete kan diskuteras.

Insektshotell, ekobacken Växjö

Experiment i träverkstad

Insektshotell

Experiment med gamla pinnstolar

waste camp

textilt tryck

industriavfall från swedish match

waste camp