Essensen av en Tallrik- ett arkiv

Under en period fick jag ta emot tallrikar från Röda korset och Erikshjälpen, tallrikar med någon form av defekt, som inte ansågs möjliga att sälja. Tillslut blev det mer än 400 tallrikar. Precis som alla andra föremål tillverkade av människan rymmer varje tallrik sin egen historia om material, ursprung, formgivning, tillverkning, användning och när jag tog emot den ett avgörande att inte längre användas. Inte heller jag hade möjlighet att behålla tallrikarna i sin form utan bestämde att i stället skapa ett arkiv där bara en skärva med tallrikens stämplade undersida fick representera den ursprungliga tallriken. Varje tallrik är dokumenterad i bild och uppgifter om tallrikens ursprung, kvalitet, användning och anledningen till att den kasserats har angetts. Uppgifterna är organiserade i ett kartotek.