Flora invasiva

I slutet av 1700-talet lät prins Fredrik tillverka servisen Flora Danica i 1800 delar, skickligt dekorerad med växter från den danska floran. Biologisk mångfald, hantverk, nationalism och makt samlat i en servis. Min samtida servis, Flora invasiva, har med omsorg istället dekorerats med invasiva växter. Servisen ingick i en utställning som visades på Växjö konsthall våren 2021. Utställningen hette Conversation piece och är skapades i dialog med arkeologen och keramikern Katarina Botwid. Var och en gestaltade vi varsin dukning som stod i stark kontrast till varandra. Dukningarna var interaktiva och befolkas under utställningens gång med mat, samtal och gäster.

Jättebalsaminen år en av våra mest problematiska invasiva arter. Den bildar täta bestånd konkurrerar om plats och solljus. Spridning sker med frö som slungas ut explosionsartat. Den konkurrerar även om pollinatörer, genom sin starka doft. Jättebalsamin är som de flesta invasiva arter avsiktlig införd av människan. Först som trädgårdsväxt men också som foderväxt till bin.