Halltorp Skola

Den enda som är jag är en konstnärlig utsmyckning utförd på Halltorps skola i Kalmar kommun.
Utsmyckningen består av en glasmosaik, i form av en kompass, fyra tredimensionella ord samt fyra former placerade i anslutning till orden. De valda orden är: Lyfta, Längta, Vända och Klarna och formerna tar föreställer ett moln, en snurrande sol, en pil och hjärtan. Orden och formerna associerar till barns lärande, utveckling och nyfikenhet. Kompassen är placerad inomhus i skolans centralhall och utgör en mittpunkt , ett nav, för utsmyckningen. Orden är återfinns utomhus och i de fyra väderstrecken, den röda färgen på kompassen representerar t.ex. söder och på skolgårdens södra sida återfinns ordet Längta med en tillhörande vindflöjel i form av ett hjärta.

Längta, vindflöjel i söder

Lyfta

Vända, placerad i norr

Glasmosaik, kompass, placerad i skolans entré