Keramikutställning på Italienska Palatset

Keramiker verksamma på Italienska Palatset visar sina arbeten i utställningen Lerlek-kärlek