Moderna bländasägner

Den här delen av Bländaprojektet har en tydlig pedagogisk anstrykning och där har jag bjudit in unga kvinnor att genom konstnärliga metoder och processer mötas och gemensamt skapa verk utifrån ledorden ”Blända”, ”Gestalta” och ”Ta plats”. Den här workshoppen har kreativt skrivande som konstnärligt uttryck och gruppen som deltagit har skrivit Moderna Bländasägner som kan läsas  i publikationen Bländaprojektet.