Håll plats!

Utsmyckningen Håll plats! består av fem verk som är placerade längs en linje. Linjen i sig bildar ett slutet omlopp, där konstverken utgör hållplatser. Fem nyckelord, rörelse, sinne, tanke, språk och minne, utan innebörders rangordning utgör basen för utsmyckningen som är placerad på Barn- och Vuxenhabiliteringen på Ljungby lasarett.