• Hem
  • Om Anna-Karin
  • CV
  • Arbeten
  • Offentliga uppdrag
  • Forskning & Pedagogik
  • Nyheter
  • Kontakt

Håll plats!

Utsmyckningen Håll plats! består av fem verk som är placerade längs en linje. Linjen i sig bildar ett slutet omlopp, där konstverken utgör hållplatser. Fem nyckelord, rörelse, sinne, tanke, språk och minne, utan innebörders rangordning utgör basen för utsmyckningen som är placerad på Barn- och Vuxenhabiliteringen på Ljungby lasarett.

English Swedish