Gula mössor och upptagna stolar

Den tredje workshoppen i Bländaprojektet har utmynnat i en nyproducerad föreställning ”Gula mössor och upptagna stolar” där de medverkande har haft musik, teater och dans som konstnärligt uttryckssätt. Genom workshopparna har många nya nätverk uppstått både mellan deltagare och medskapande workshopledare.

.