Slow go

Slow go är en iscensättning som visats på Växjö konsthall 2010. Installationen  bestod av ett antal luftburna former, en grönknottrig golvmatta, tre överdimensionerade gungor och en ljusinstallation. Välkända objekt, så som bollar och gungor, flyttade in i kulturens finrum. Genom att  förenkla, reducera färger och förändra skalan på objekten blev objektens ursprung och kärna tydligare. På så vis kunde de också upplevas på nytt. Slow go ville aktivera besökaren och få den att uppleva ljus, färg och form med flera sinnen. Installationen gav möjlighet att fysiskt känna och inta verken och på så vis bli en del av dem och dess dynamik. Den färgade ljusinstallationen var även den föränderlig och samspelade med besökarna.  Utställningen slog publikrekord och var mycket uppskattad hos en bred publik i Småland.