Arboretum

Ett arboretum är en plantering av träd, ofta skapad med syftet att studera, samla, bevara och presentera olika trädslag. Planteringen kan vara en samling i sin egen eller en botanisk trädgård. Träden som ingår i samlingen Träden i detta arboretum har alla sin särart och är gjorda i keramik. De är sammansatta och ordnade efter konstnärliga principer och har var och en ett symbiotiskt förhållande till olika glasföremål. Ibland bär träden frukt i form av obetydliga små objekt såsom tuggade tuggummin, snuspåsar eller popcornkärnor.