Utställning Rotundan Kalmar

Tillsammans med Kerstin Cedell gör jag två på varandra kommande utställningar i Rotundan i Kalmar, Stilla Animation i antrpocen I & II