Blända Illustrated Publikation

Blända Illustrated Publikation

Blända illustrerad publikation Till grund för publikationen “Bländaprojektet” finns fotografier och texter som dokumenterar projektets olika delar. Dessuitom finns det en samling texter skrivna av olika personer som på olika sätt knyter an till det Blända...