Foot Prints

Foot Prints

Foot prints In the work Splint I have explored how humans and other vectors, carriers, move invasive alien species to new areas where they disrupt established ecosystems. To illustrate the problem, I have used the iconic elm tree as a clear and symbolic marker. Dutch...
Flora invasiva

Flora invasiva

Flora invasive At the end of the 18th century, Prince Frederick commissioned the 1800-piece Flora Danica dinner service, skillfully decorated with plants from the Danish flora. Biodiversity, craftsmanship, nationalism and power in one service. My contemporary service,...
Essensen av en tallrik- ett arkiv

Essensen av en tallrik- ett arkiv

The essence of a plate – an archive For a period of time I received plates from the Red Cross and Erikshjälpen, plates with some kind of defect, which were not considered possible to sell. Eventually there were more than 400 plates. Just like any other man-made...
Stilla animation

Stilla animation

Stilla animation Stilla animation är ett samarbete mellan mig och bildkonstnären Kerstin Cedell. Tillsammans arbetar vi efter en metod. Genom att sammanföra våra tidigare producerade verk andra objekt som har betydelse för våra individuella konstnärskap och sedan...
Halltorp Skola

Halltorp Skola

Halltorp Skola Den enda som är jag är en konstnärlig utsmyckning utförd på Halltorps skola i Kalmar kommun.Utsmyckningen består av en glasmosaik, i form av en kompass, fyra tredimensionella ord samt fyra former placerade i anslutning till orden. De valda orden är:...
Drinking Tree

Drinking Tree

Drinking tree Drinking tree är en dricksfontän sandgjuten i aluminium uppförd vid Växjösjön, Skulpturen som kan liknas vid ett träd har en kran med dricksvatten installerad på ”stammen”. Trädet är placerat i en brunn som har ett genombrutet brunnslock, även det i...