Arboretum

Arboretum

ArboretumEtt arboretum är en plantering av träd, ofta skapad med syftet att studera, samla, bevara och presentera olika trädslag. Planteringen kan vara en samling i sin egen eller en botanisk trädgård. Träden som ingår i samlingen Träden i detta...