Krona eller klave

Krona eller klave

Krona eller klave Serien Krona eller klave består av keramiska skulpturer gjorda av lergodslera som glaserats och...
Stilla animation

Stilla animation

Stilla animation Stilla animation är ett samarbete mellan mig och bildkonstnären Kerstin Cedell. Tillsammans arbetar vi efter en metod. Genom att sammanföra våra tidigare producerade verk andra objekt som har betydelse för våra individuella konstnärskap och sedan...
Play

Play

Play I projektet Play undersöktes lera och keramik i förhållande till lek och leksaker. Barnens  gosedjur avporträtterades, sandlådans objekt blev verktyg för utforskande och nya leksaker kom till. Objekten visades bland annat på Smålands museum och Vetlanda...
Håll plats!

Håll plats!

Håll plats! Utsmyckningen Håll plats! består av fem verk som är placerade längs en linje. Linjen i sig bildar ett slutet omlopp, där konstverken utgör hållplatser. Fem nyckelord, rörelse, sinne, tanke, språk och minne, utan innebörders rangordning utgör basen för...