FORSKNING

Blända Illustrated Publikation

Blända Illustrated Publikation

Blända illustrerad publikation Till grund för publikationen "Bländaprojektet" finns fotografier och texter som dokumenterar projektets olika delar. Dessuitom finns det en samling texter skrivna av olika personer som på olika sätt knyter an till det Blända genom sin...

Bländaprojektet

Bländaprojektet

Bländaprojektet I Bländaprojektet har jämställdhet och unga kvinnors rätt att ta plats genomsyrat arbetet. Den för Värend lokala sägnen om Blända har utgjort stommen. Genom att använda Blända som en symbol för jämställdhet har jag som konstnär skapat tre delar i...