Foot Prints

Foot Prints

Foot prints I verket Splint har jag utforskat hur människan och andra vektorer, bärare, förflyttar invasiva främmande arter till nya områden där de stör ut etablerade ekosystem. För att belysa problematiken har jag använt den ikoniska almen som en tydlig och symbolisk...
Keramiska tecken

Keramiska tecken

Keramiska tecken  Keramiska tecken är band som formats i lergodslera eller porslinslera och som sedan glaserats i både matta och blanka glasyrer. Tecknen kan placeras tillsammans i grupp eller enskilt mot väggar eller svävande i luftrum. Storlekarna variera mellan...
Blända Workshops

Blända Workshops

Blända Workshops Blända workshops har genomförts i samarbete med unga kvinnor i åldrarna 20-35 år. Gemensamt för deltagarna har varit att de är på väg mot professionalitet eller just tagit klivet in i ett konstnärligt yrke. Syftet med workshopparna har varit att med...