Moderna Bländasägner

Moderna Bländasägner

Moderna bländasägner Den här delen av Bländaprojektet har en tydlig pedagogisk anstrykning och där har jag bjudit in unga kvinnor att genom konstnärliga metoder och processer mötas och gemensamt skapa verk utifrån ledorden ”Blända”, ”Gestalta” och ”Ta plats”. Den här...
Moderna Bländasägner

Gula mössor och upptagna stolar

Gula mössor och upptagna stolar Den tredje workshoppen i Bländaprojektet har utmynnat i en nyproducerad föreställning ”Gula mössor och upptagna stolar” där de medverkande har haft musik, teater och dans som konstnärligt uttryckssätt. Genom workshopparna har många nya...
Ceramic design & sustainability

Ceramic design & sustainability

Ceramic design & sustainability Blända workshops har genomförts i samarbete med unga kvinnor i åldrarna 20-35 år Gemensamt för deltagarna har varit att de är på väg mot professionalitet eller just tagit klivet in i ett konstnärligt yrke. Syftet med workshopparna...
Bländaprojektet

Bländaprojektet

Bländaprojektet I Bländaprojektet har jämställdhet och unga kvinnors rätt att ta plats genomsyrat arbetet. Den för Värend lokala sägnen om Blända har utgjort stommen. Genom att använda Blända som en symbol för jämställdhet har jag som konstnär skapat tre delar i...
Moderna Bländasägner

Blända Workshops

Blända Workshops Blända workshops har genomförts i samarbete med unga kvinnor i åldrarna 20-35 år. Gemensamt för deltagarna har varit att de är på väg mot professionalitet eller just tagit klivet in i ett konstnärligt yrke. Syftet med workshopparna har varit att med...