Slow go

Slow go

Slow go Slow go är en iscensättning som visats på Växjö konsthall 2010. Installationen  bestod av ett antal luftburna former, en grönknottrig golvmatta, tre överdimensionerade gungor och en ljusinstallation. Välkända objekt, så som bollar och gungor, flyttade in i...
Brukskeramik

Brukskeramik

BRUKSKERAMIK Jag arbetar med mindre kollektioner av bruksgods där jag använder olika tekniker och leror. Objekten kan köpas direkt av mig genom att jag kontaktas via mail Skål i engoberad lergods Handbygd skål Skål i engoberad lergods Kanna i lergods Gjutna...
Arboretum

Arboretum

ArboretumEtt arboretum är en plantering av träd, ofta skapad med syftet att studera, samla, bevara och presentera olika trädslag. Planteringen kan vara en samling i sin egen eller en botanisk trädgård. Träden som ingår i samlingen Träden i detta...
Keramiska tecken

Keramiska tecken

Keramiska tecken  Keramiska tecken är band som formats i lergodslera eller porslinslera och som sedan glaserats i både matta och blanka glasyrer. Tecknen kan placeras tillsammans i grupp eller enskilt mot väggar eller svävande i luftrum. Storlekarna variera mellan...